Languages

Beleid

Het milieubeleid is opgebouwd rond drie pijlers:

  1. Patrimoniumbeheer, Property Management;
  2. Beheer van zware werken en renovaties, Project Management;
  3. Duurzaam beheer van de maatschappelijke zetel.

In 2007 heeft Cofinimmo de nodige stappen gezet om het ISO 14001 milieucertificaat voor haar gebouwen te verkrijgen en zo haar milieuverwezenlijkingen een formeel karakter te geven.

Het Milieumanagementsysteem van Cofinimmo ontving het ISO 14001:2004 certificaat voor het beheer van haar kantorenpatrimonium, inclusief haar hoofdzetel, en voor het projectbeheer (zware werken en renovaties) van alle gebouwentypes.

De 3 belangrijkste engagementen van Cofinimmo in het kader van ISO 14001:2004, zijn:

  • Naleving van de milieuregelgeving en andere vereisten
  • Continue verbetering
  • Voorkomen van verontreiniging

Bovendien heeft Cofinimmo een 'BREEAM In-Use' certificatiebeleid ter bevordering van gebouwen die momenteel te koop worden aangeboden.

In total hebben 8 gebouwen een certificaat. BREEAM In-Use is een subprogramma van BREEAM, die de lange levensduur van gebouwen waarborgt. De geanalyseerde vakgebieden zijn veelomvattend : Energie, Water, Materialen, Transport, Afval, Vervuiling, Welzijn, Beheer, Terrein en Ecologie. Aan het einde van het certificeringsproces krijgen het gebouw en het vastgoedbeheer ervan een notering (Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent and Outstanding). Resultaten van de BREEAM In-Use certificering zijn terug te vinden in ons recentste Jaarlijks Financieel Verslag.

Certification iso 14001
Breeam logo