Languages

Prestaties & data

Indicatoren

De volgende gegevens stemmen overeen met het EPRA referentiestelsel. Zij werden berekend op basis van de informatie waarover Cofinimmo (eigenaar), Cofinimmo Services (beheerder van het vastgoedpark) en de gebruikers van de gebouwen beschikken. Zij hebben betrekking op de kantooroppervlakten in de kantoren- en PPS sectoren en op een staal van oppervlakten in de segmenten zorgvastgoed en vastgoed van distributienetten.

  • Totaal rechtstreeks energieverbruik afkomstig van brandstof (MWu/jaar) op basis van GRI 302-1 en 302-2
  • Totaal elektriciteitsverbruik (MWu/jaar) op basis van GRI 302-1 en 302-2
  • Relatief energieverbruik (kWu/m²/jaar) op bas van GRI 302-3
  • Totale rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen (ton CO2e/jaar) op basis van GRI 305-1 en 305-2
  • Relatieve uitstoot van broeikasgassen (kg CO2e/m²/jaar) op basis van GRI 305-4
  • Totaal waterverbruik per bevoorradingsbron (m³/jaar) op basis van GRI 303-1 en CRE2
  • Totaal gewicht van het opgehaald afval per verwerkingskanaal (ton/jaar) op basis van GRI 306-2
  • Percentage opgehaald afval per verwerkingskanaal (% van totaal gewicht) op basis van GRI 306-2
  • Type en aantal certificaten op basis van GRI CRE8

Key performance indicatoren 2016