Languages

Duurzaam ondernemen

Strategie

Picto environmental

Ecologisch

Picto energy

Energieverbruik en CO2-uitstoot

Picto mobility

Mobiliteit

Picto economic

Economisch

Picto innovation

Innovatie

Picto profitability

Rendabiliteit voor beleggers en toegang tot kapitaal

Picto business

Bedrijfsethiek

Picto social

Sociaal

Picto safety

Veiligheid en welzijn

Picto public-spaces

Esthetiek, respect voor de openbare ruimte en het gemengde karakter van de wijken

Picto employee training

Opleiding van de medewerkers

Picto respect

Respect voor verschillen en culturele diversiteit