Languages

Strategie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zorgvastgoed

Met de vergrijzing van de bevolking en de evolutie in levensstijlen steken nieuwe behoeften qua huisvesting van bejaarden of zorgbehoevenden en qua gezondheidszorg de kop op. De snel groeiende zorgvastgoedsector moet inspelen op de noden van een bevolkingsgroep die blijft aangroeien. Dit betekent flexibeler zorgvastgoed dat aangepast is aan het autonomieniveau van het individu in combinatie met aangepaste appartementen.

Cofinimmo begeleidt uitbaters van zorginstellingen bij hun uitbreidingsplannen. Zij helpt hun gebouwenportefeuille te renoveren en uit te breiden zodat deze beter beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden qua huisvesting en verzorging.

Kantoren

Wereldwijd verandert het gebruik van kantoorruimten en voorziet men minder vierkante meters per persoon. De toekomst ligt in het bouwen van nieuwe hoogwaardige gebouwen met een flexibel interieur voor de huurders en een uitstekende energieprestatie. Dankzij interne gespecialiseerde teams herontwikkelt Cofinimmo integraal gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige normen op het vlak van moderne en duurzame kantoren.