Languages

Strategie

Materialiteitsmatrix

Dialoog met de stakeholders

In 2014 is Cofinimmo een proactieve dialoog met haar belangrijkste stakeholders aangegaan volgens de richtlijnen inzake duurzame ontwikkeling zoals ISO 26000 en GRI G4. De oefening werd uitgevoerd in drie fasen en resulteerde in een materialiteitsmatrix.

Prioritaire thema’s

De materialiteitsmatrix weerspiegelt de manier waarop Cofinimmo en haar stakeholders uitdagingen waarnemen.

Wij hebben 9 prioritaire thema’s met betrekking tot milieu-, economische en sociale aspecten geïdentificeerd. Wij zullen deze prioriteiten aanpakken, rekening houdend met de toekomstige noden van de klanten en een voldoende mate van winstgevendheid om de beleggers te vergoeden.

Materiality matrix