Languages

Aandeelhoudersinformatie

Bevoorrechte aandelen

Belangrijkste kenmerken van de bevoorrechte aandelen

  • Prioritair recht op een jaarlijks vast bruto dividend van 6,37 EUR per aandeel, begrensd tot dit bedrag;
  • Prioritair recht in geval van liquidatie op een uitkering gelijk aan de uitgifteprijs, begrensd tot dit bedrag;
  • Mogelijkheid voor de houder om zijn bevoorrechte aandelen te converteren in gewone aandelen;
  • Optie voor een derde partij aangewezen door Cofinimmo om de nog niet geconverteerde bevoorrechte aandelen vanaf hun 15de verjaardag van uitgifte terug te kopen.

Kapitaalsamenstelling

  2016 2015 2014 2013 2012
Aantal gewone aandelen 20 345 628  20 344 378 17 339 423 16 954 002 16 423 925
Aantal bevoorrechte aandelen 685 553  685 848 688 485 688 682 689 397
Totaal aantal aandelen 21 031 190  21 030 226 18 025 908 17 642 684 17 113 322

Conversie van de bevoorrechte aandelen

  • Conversieprocedure
  • Aanvraagformulier conversie

Bevoorrechte aandelen zijn converteerbaar in gewone aandelen. De omrekeningsratio is bepaald op één gewoon aandeel per bevoorrecht aandeel. De conversieperiodes lopen de laatste 10 dagen van elk kwartaal.

Verklaringen van aandelenconversies

  2016 2015 2014 2013 2012
Eerste conversieperiode
Tweede conversieperiode NVT
Derde conversieperiode
Vierde conversieperiode