Languages

Onze mensen

Raad van bestuur

De Raad van Cofinimmo bestaat uit 13 Bestuurders waarvan 9 niet-uitvoerende en 4 uitvoerende (leden van het Directiecomité). Acht van de niet-uitvoerende Bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
De Raad vergadert minstens 8 maal per jaar.

André Bergen

André Bergen

Onafhankelijk Bestuurder - Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jean-Edouard Carbonnelle

Jean-Edouard Carbonnelle

Afgevaardigd Bestuurder

Jérôme Descamps

Jérôme Descamps

Bestuurder-Directeur

Xavier Denis

Xavier Denis

Bestuurder-Directeur

Françoise Roels

Françoise Roels

Bestuurder-Directeur

Xavier de Walque

Xavier de Walque

Onafhankelijk Bestuurder

Maurice Gauchot

Maurice Gauchot

Onafhankelijk Bestuurder

Kathleen Van Den Eynde

Kathleen Van Den Eynde

Onafhankelijk Bestuurder

Olivier Chapelle

Olivier Chapelle

Onafhankelijk Bestuurder

Alain Schockert

Alain Schockert

Bestuurder, vertegenwoordigt de aandeelhouder Bank Degroof Petercam

Inès Reinmann

Inès Reinmann-Toper

Onafhankelijk Bestuurder

Diana Monissen

Diana Monissen

Onafhankelijk Bestuurder

Christophe Demain

Christophe Demain *

Bestuurder

* De heer Christophe Demain, is minder dan 65% aanwezig geweest op de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2015 en is ontslagnemend geacht in toepassing van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.
Na motivering van zijn afwezigheden, verklaarde de heer Demain dat hij beschikbaar en klaar is om zijn mandaat dat eindigt op 11.05.2016 en onder voorbehoud van goedkeuring van vernieuwing van zijn mandaat door de Gewone Algemene Vergadering van 11.05.2016 tot 10.05.2017 verder uit te oefenen.