Languages

Wie zijn wij?

Onze visie & strategie

Strategie

De strategische prioriteiten van Cofinimmo zijn het creëren van lange termijnhuurinkomsten, een solide vertrouwensrelatie met haar klanten en een duurzaam beheer van haar portefeuille

Vastgoed portefeuillebeheer: vraag naar specifieke gebouwen

 

Moduleerbare en flexibele kantoren

 

Gebouwen voor gemengd gebruik

 

Moderne zorgfaciliteiten

Focus op 2 segmenten met verschillende fundamenten

 

Diepgaande kennis van de onderliggende markten

 

Een Europese ambitie in zorgvastgoed

 

Intern beheer

 

Solide operationele & financiële ratio’s

Duurzame ontwikkeling

 

Anticiperen op de behoeften van toekomstige generaties

 

Integreren van de impact van het beleid van de openbare gezondheidszorg

 

Efficiënt milieu- en sociale uitdagingen aangaan

 

Permanente dialoog met stakeholders

Missie en waarden

De missie van Cofinimmo is, reeds meer dan 30 jaar, in te spelen op de behoefte aan huisvesting van haar klanten-huurders in specifieke gebouwen:

  • De vraag naar moduleerbare kantoren van de bedrijfs- en overheidsinstanties;
  • De vraag naar zorgvastgoed van uitbaters van instellingen voor bejaarden of gehandicapten of van uitbaters van klinieken voor revalidatie, psychiatrische en acute zorg;
  • De vraag van de bedrijfswereld naar ‘sale and leasebacks’ van hun distributienetten;
  • De behoefte aan op maat gebouwde faciliteiten van de overheid.

De teams van Cofinimmo handelen met een zorg voor het welzijn van de klanten en de andere stakeholders en zetten hun knowhow in om de kwaliteit en de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille te waarborgen.

De Groep implementeert een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen inzake energieprestaties van de gebouwen die zij beheert en bouwt. Ze verzorgt eveneens haar maatschappelijke rol tegenover mensen en gemeenschappen.