Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

824 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 7 400

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

19,8 jaar