Languages

Zorgvastgoed

België

Reële waarde van de portefeuille

816 miljoen EUR

Bezettingsgraad

99,2 %

Aantal bedden

> 7 400

Geografische uitsplitsing in %

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

20,1 jaar