Languages

Zorgvastgoed

Duitsland

Reële waarde van de portefeuille

117 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Bezettingsgraad

100 %

Aantal bedden

> 385

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

25,7 jaar