Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

414 miljoen EUR

Bezettingsgraad

97,3 %

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 4 000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

4,4 jaar