Languages

Zorgvastgoed

Frankrijk

Reële waarde van de portefeuille

411 miljoen EUR

Bezettingsgraad

100 %

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 4 000

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

4,7 jaar