Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,7 %

Reële waarde van de portefeuille

156 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 410

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

13,1 jaar