Languages

Zorgvastgoed

Nederland

Bezettingsgraad

99,6 %

Reële waarde van de portefeuille

161 miljoen EUR

Geografische uitsplitsing in %

Aantal bedden

> 410

Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten

12,9 jaar